Aktuality

Milí farníci, předkládám vám předběžný přehled hospodaření naší farnosti za rok 2020. Děkuji za všechny vaše dary a příspěvky do sbírek. Konečný přehled hospodaření farnosti bude předložen ke schválení ekonomické radě farnosti. Děkuji za vaši podporu a za modlitby za farnost i za mě.

Václav Slouk

Milí farníci, srdečně Vás všechny zdravím a na počátku vánoční doby. Přeji Vám všem radost z poznání, že i v roce mnohých ztrát jste byli mnohým a mnohými obdarováni.

Přeji Vám všem naději, že v roce 2021 tomu bude stejně nebo mnohem lépe.

Přeji Vám všem pevné zdraví a ochranu před covidem.

Přeji Vám všem pokoj pro chvíle setkání s betlémským Dítětem, abyste mu mohli říct, co máte na srdci, a abyste zaslechli, co Vám chce říct On.

Přeji Vám také přes všechna omezení krásná setkání a chvíle pokoje s Vašimi nejbližšími.

Vděčně na Vás v modlitbě vzpomíná a Boží požehnání všem vyprošuje

Váš farář Václav Slouk

Vláda ČR schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela. Od 24. prosince do 26. prosince ještě platí čtvrtý stupeň systému PES, tedy 20 procent obsazenosti. Vláda rovněž povolila výjimku ze zákazu vycházení 24. prosince od 23.00 hodin do 25. prosince 01.59 za účelem návštěvy půlnočních bohoslužeb.

Milé sestry, milí bratři,

už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti.

OSense O-Sense