Aktuality

Pokyny biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v aktuální situaci pandemie COVID- 19

S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

Drazí farníci, poutníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna. Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu. Z důvodu horšící se situace epidemie Covid - 19, odvoláváme ve farnosti Vranov u Brna pořad poutních bohoslužeb, i těch ve všední dny, na dobu 10 dní (do 1. října - včetně), s možností prodloužení.

Milí bratři a sestry, farníci a všichni, kteří jste navštívili stránky farnosti u kostela sv. Jiljího v Brně-Komárově,

zdravím vás všechny jako nový farář této farnosti a přeji Vám hojnost darů časných i věčných od Boha, který je milosrdný a má nás rád.

K historii svátku:

Nejstarší zmínky o bolestné Panně Marii a úctě k ní jsou v asketické literatuře z 12. století. O bolestech, které prožívala, rozjímal údajně ve IV. století na př. sv. Efrém. Téma Mariina utrpení začalo být připomínáno místním svátkem v roce 1423 v Kolíně nad Rýnem. Podle sv. Ludvíka M. Grignona se mariánská úcta začala rozvíjet až později, aby lidé, nedostatečně znalí Krista, nebyli od něj odváděni zaměřením se na Mariinu oslavu, aby se nerozptylovali od toho, co je prvořadé. Na cestě ke Kristu je P.

Sv. Jiljí

Patron- Korutan, Štýrska, Třeboně; myslivců, pastevců, žebráků; laického hnutí "komunita SantEgidio"; vzýván při manželské neplodnosti, při rakovině, v pokušeních a proti falešnému studu při sv. zpovědi; u nás byl uváděn i jako patron kolonistů

OSense O-Sense