Aktuality

V pátek 28. 5. 2021 proběhne tradiční Noc kostelů. V naší farnosti jsou přihlášeny 4 objekty - farní kostel sv. Jiljí v Komárově, filiální kostel sv. Klementa Marie Hofbauera v Horních Heršpicích, bývalý kostel sv. Floriána v Černovicích a kaple sv. Jana Nepomuckého na Královské louce. Srdečně zveme k návštěvě našich otevřených kostelů. Nabízíme v nich následující program:

Ukřižovaný - Vzkříšený - Pán

U nás v komárovském kostele je stále. Vznešenější je kostel našeho srdce…

Přeji nám, aby vstoupil do našich srdcí a zůstal v nich stále. Aby byl světlem tam, kde je tma, aby byl nadějí tam, kde ji ztrácíme, aby byl radostí, i když nás mnohé bolí, aby nám odpouštěl, když jsme slabí a padáme, aby nás těšil i povzbuzoval, přijímal i posílal.

 „Ó, blažení, kdo v tebe věří!

Teď nedbaje už stěn a dveří,

budeš k nim vcházet, host a Pán

a v rozžhavená srdce jejich

se vlévati ne po krůpějích,

ale jak déšť, jak oceán.“

 (Václav Renč, Popelka nazaretská)

 

Vděčně vzpomíná, milostí plnou Velkou noc přeje a žehná

Václav Slouk, farář

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Papež František počínaje 8. prosincem 2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi. Mimo jiné v tomto listě píše:

Srdečně vás všechny zdravím.

V některých sdělovacích prostředcích bývá rubrika "Napsali o nás". Byl jsem upozorněn na článek "o nás". Posílám na něj následující odkaz:

http://www.sklenenykostel.net/index.php/menu-literarni/menu-fejetony/4190-xu1

A přeji vám všem pokojné a požehnané dny v této jinak složité době.

Václav Slouk, farář

Milí farníci, předkládám vám předběžný přehled hospodaření naší farnosti za rok 2020. Děkuji za všechny vaše dary a příspěvky do sbírek. Konečný přehled hospodaření farnosti bude předložen ke schválení ekonomické radě farnosti. Děkuji za vaši podporu a za modlitby za farnost i za mě.

Václav Slouk

OSense O-Sense