Aktuality

Ze sobotní velikonoční vigilie v našem kostele sv. Jiljí v Brně-Komárově byla natočena reportáž, kterou odvisílala ČT24  v rámci pořadu Studio 24 v neděli 17. 4. 2022 přibližně v 9:51 hodin.

Je možné ji najít na stránce https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411033260417/

Synodální proces ve své diecézní fázi dospěl k závěru. V sobotu 7.5.2022 v 15 hodin bude zakončen slavením mše sv. v brněnské katedrále. Bližší informace a materiály k synodě najdete na https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023.

Jak již jistě víme, brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci. Současně nás prosí, abychom rozhodování papeže Františka o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chceme modlit společně, můžeme použít tuto modlitbu:

Ukřižovaný - Vzkříšený - Pán

U nás v komárovském kostele je stále. Vznešenější je kostel našeho srdce…

Přeji nám, aby vstoupil do našich srdcí a zůstal v nich stále. Aby byl světlem tam, kde je tma, aby byl nadějí tam, kde ji ztrácíme, aby byl radostí, i když nás mnohé bolí, aby nám odpouštěl, když jsme slabí a padáme, aby nás těšil i povzbuzoval, přijímal i posílal.

 „Ó, blažení, kdo v tebe věří!

Teď nedbaje už stěn a dveří,

budeš k nim vcházet, host a Pán

a v rozžhavená srdce jejich

se vlévati ne po krůpějích,

ale jak déšť, jak oceán.“

 (Václav Renč, Popelka nazaretská)

 

Vděčně vzpomíná, milostí plnou Velkou noc přeje a žehná

Václav Slouk, farář

Srdečně vás všechny zdravím.

V některých sdělovacích prostředcích bývá rubrika "Napsali o nás". Byl jsem upozorněn na článek "o nás". Posílám na něj následující odkaz:

http://www.sklenenykostel.net/index.php/menu-literarni/menu-fejetony/4190-xu1

A přeji vám všem pokojné a požehnané dny v této jinak složité době.

Václav Slouk, farář

OSense O-Sense