Aktuality

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí nový cyklus přednášek a diskuzí, který bude probíhat od 13. února od 17 hodin v prostorách Biskupství brněnského Petrov 2.

V první polovině večera představí přednášky Mgr. Dr. Stanislava Drobného, Th.D. prameny křesťanské víry, vztah katolické víry k jiným křesťanským skupinám a také vztah k některým světovým náboženstvím. V druhé části večera se budou účastníci zamýšlet nad významem slavení a rituálů dnešní doby. Uvědomí si základní charakteristiky křesťanské liturgie i její význam a místo v duchovním životě (doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D).

 

Kurz se bude konat v sále Biskupství brněnského v Brně (Petrov 2) vždy ve čtvrtek 13. a 27. února, 12. a 26. března a 16. dubna 2020 od 17:00 do 20:15 hodin. Na večery se nepřihlašuje. Na náklady je možné přispět dobrovolným příspěvkem. Příspěvek není podmínkou účasti. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Plakát a podrobná témata jednotlivých setkání jsou na webu https://pastorace.biskupstvi.cz

Nastala postní doba

Doba postní nemá být dobou smutnění a naříkání, že si musíme něco odříkat. Ale měla by být dobou duchovní obnovy, kdy to, co si odřekneme, poslouží bližním nebo nás více k Pánu Bohu přiblíží. Více času máme věnovat duchovním úkonům např. četba, modlitba, adorace - každý dle svých možností. Toto vše nás má vést k velké lásce k Pánu Ježíši a k uvědomění, co všechno pro nás na kříži vytrpěl a obětoval. 

Doba postní má být naší duchovní obnovou, která předchází a následně vyvrcholí v době velikonoční.

 

 

Svatopostní doba začíná

  • Popeleční středa 26. února 2020, mše sv. v 18.00 hodin

Na popeleční středu se ukládá přísný půst. Je to den, kdybychom si měli uvědomit, že jsme pouhý prach, pouhé stvoření plně závislé na svém Stvořiteli. Proto při mši svaté maže kněz lidem na čelo popelec a říká: "Prach jsi a v prach se obrátíš" nebo Čiň pokání a věř evangeliu." 
Nestačí však dobře začít, je třeba i dobře skončit. Vytrvat. 

 

  • Křížová cesta v našem kostele:
  • Středa a pátek v 17.30 hodin
  • Neděle v 17.00 hodin

Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý první a poslední pátek v měsíci.

Jste srdečně zváni.

Zápis nových mešních intencí na rok 2020 můžete provést po bohoslužbách.

Každý pátek od 17.00 - 18.00 hodin je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti.

OSense O-Sense