Duchovní správa

 

2023

2022

Křty

9

11

1. sv. přijímání

3

0

Biřmovanci

3

3 (příprava trvá)

Svatby

2

2

Pohřby a kremace

37

30

Hospodaření

 

2023

2022

Kostelní sbírky ve farnosti                       +153 732,- Kč

494 673,- Kč

340 941,- Kč

Z toho odeslané (Bible, Haléř sv. Petra, postní almužna, pronásledovaní křesťané, charita, bohoslovci, misie, média, děkanství)                                      - 8 647,- Kč

74 453,- Kč

83 100,- Kč

Celkem příjem farnosti ze sbírek              +162 379,- Kč

420 220,- Kč

257 841,- Kč

Jmění

Stav pokladny k 31. 12. 2023                     -2 920,- Kč

3 400,- Kč

6 320,- Kč

Stav na účtu k 31. 12. 2023                +313 538,30 Kč

957 614,26 Kč

644 075,96 Kč

Celkem pokladna + účet                       +310 618,30 Kč

961 014,26 Kč

650 395,96 Kč

Největší výdaje v roce 2023

Účel

Výdaj

Nové ozvučení kostela

141 772,50 Kč

Projekt kanalizace

53 240,- Kč

 

Jsem si vědom, že tato čísla jen velmi málo vypovídají o skutečném duchovním životě: o našem osobním vztahu k Bohu, o naší víře, naději a lásce, o naší pravidelné osobní modlitbě, o společné modlitbě v rodinách, o tom, jak často se sytíme svátostmi a Božím slovem nebo o tom, jak s láskou sloužíme bratřím a sestrám kolem nás. S tímto hodnocením se asi pravdivě seznámíme, až budeme stát před Bohem – spravedlivým a milosrdným soudcem. Něco nám ale možná napovídá naše svědomí…

Při této příležitosti děkuji všem spolupracovníkům a opravdu štědrým dárcům.

Největším plánovaným výdajem farnosti v roce 2024, dá-li Bůh, bude oprava kanalizace kostela a fary. Její rozpočet se zatím odhaduje na 2 mil. Kč…

Václav Slouk, farář

OSense O-Sense