Podkategorie

Farní kostel se nachází na území městské části Brno-jih (Komárov) v Černovické ulici. Jde o jednu z nejstarších funkčních staveb v Brně. Původní románský kostel pocházel z konce 12. století. Během 15. a 16. stol. byl kostel goticky přestavěn a v 17. století byla provedena barokní úprava. V letech 1788–1796 byla nad vstupem dostavěna věž. Ve 20. století byl kostel novogoticky upraven. Do farnosti patří také sousední Černovice, kde byl v roce 1898 postaven novogotický kostel svatého Floriána. Ten byl za druhé světové války těžce poškozen a nakonec v roce 1960 zbořen.

 

Zdroj: wikipedia.org