Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 3. 12. 2023 do 10. 12. 2023

Neděle

3. 12. 2023

1. neděle adventní

Při všech boholsužbách žehnání adventních věnců

8:00

 Za farníky

9:30

 Za + Ing. Miloše Šedého, manželku a celou rodinu

Pondělí

4. 12. 2023

Památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

7:00

18:00

Rorátní zpěvy v kostele a společná snídaně na faře

Na úmysly z kaple

Úterý

5. 12. 2023

Úterý po 1. neděli adventní

Středa

6. 12. 2023

Památka sv. Mikuláše, biskupa

18:00

 Za + Ondřeje

Čtvrtek

7. 12. 2023

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

7:00

 Za přátele, jejich rodiny a za naši další cestu

Pátek

8. 12. 2023

Slavnost Panny Marie, Počaté bezposkvrny prvotního hříchu - doporučený svátek

18:00

 Za + Jiřího Lyka

Sobota

9. 12. 2023

Památka sv. Jana Diadaka Cuauhtlatoatzina

7:00

 Mše svatá mimořádně nebude !!!

17:30 HH

 Za pokoj v rodině, za znovupřijetí a pomoc pro Annu

Neděle

10. 12. 2023

2. neděle adventní

8:00

 Za + Emila, Štefánii, Karla a Alenu

9:30

 Za farníky

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. V době adventní budou v našem kostele sv. Jiljí roráty vždy v pondělí v 7 hodin (zpěvy v kostele a společná snídaně na faře v klubovně) a v sobotu v 7 hodin (mše sv. s rorátními zpěvy v kostele – mimo tuto sobotu 9. 12. 2023).

3. Příští zasedání naší farní pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2023 v 18 hodin na faře.

4. V neděli 17. 12. 2023 o 3. neděli adventní se uskuteční tradiční adventní podvečer v Komárově za účasti dětí mateřských škol. Program začne v 16 hodin na prostranství před kostelem a od 17 hodin bude pokračovat v kostele. Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě této akce.

 --------