Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 28. 11. 2021 do 5. 12. 2021

Neděle

28. 11. 2021

1. neděle adventní

8:00

 Za farníky

9:30

 Za Jitku a na její dobré úmysly

Pondělí

29. 11. 2021

Pondělí po 1. neděli adventní

7.00

18:00

 Rorátní zpěvy v kostele, společná snídaně na faře

 Za + rodinu Plevovu

Úterý

30. 11. 2021

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Středa

1. 12. 2021

Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

18:00

 Na úmysl dárce                                        Se zvláštním zaměřením na děti

Čtvrtek

2. 12. 2021

Čtvrtek po 1. neděli adventní

7:00

 Za spolupracovníky a spolupracovnice a jejich rodiny

Pátek

3. 12. 2021

Památka sv. Františka Xaverského, kněze - 1. pátek v měsíci

17.00

18:00

 Adorace, příležitost k přijetí svátosti smíření

 Za nezadané katolíky

Sobota

4. 12. 2021

Památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

7:00

 Mše sv. s rorátními zpěvy - za + rodinu

17:30 HH

 Za maminku

Neděle

5. 12. 2021

2. neděle adventní

8:00

 Za farníky

9:30

 Za Jitku a na její dobré úmysly

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. V době adventní budou v kostele sv. Jiljí roráty vždy v pondělí v 7 hodin (zpěvy v kostele a společná snídaně na faře v klubovně) a v sobotu v 7 hodin (mše sv. s rorátními zpěvy v kostele).

3. Další setkání farního společenství na tématy synodního procesu se uskuteční tento čtvrtek 2. 12. 2021 v 18.30 hodin na faře. Srdečně zveme.

4. Na základě dekretu Apoštolské Peniutenciárie také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Rozšířením odpustků na celý měsíc se má omezit riziko příliš velkých shromáždění na hřbitovech a v kostelech.

5. Brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosí nás, abychom rozhodování papeže Františka o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Můžeme použít modlitbu, která je uvedena také na našich www stránkách.

6. Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

7. Pro účast na bohoslužbách platí 3 obecná pravidla pro setkávání ve vnitřních prostorách: každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu. Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. I nadále se zdržíme používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

 --------