Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 5. 2. 2023 do 12. 2. 2023

Neděle

5. 2. 2023

5. neděle v mezidobí

8:00

 Za farníky

9:30

 Za Josefa a Marii Guhryovy

Pondělí

6. 2. 2023

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

18:00

 Mše svatá mimořádně nebude !!!

Úterý

7. 2. 2023

Úterý 5. týdne v mezidobí

Středa

8. 2. 2023

Památka sv. Jeronýma Emilianiho

Památka sv. Josefiny Bakhity, panny

18:00

 Na úmysly z kaple (místo 1. pondělí v měsíci)

Čtvrtek

9. 2. 2023

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí

7:00

 Mše svatá mimořádně nebude !!!

Pátek

10. 2. 2023

Památka sv. Scholastiky, panny

18:00

 Za + rodiče Svobodovy a za + tatínka

Sobota

11. 2. 2023

Památka Panny Marie Lurdské

Světový den nemocných

7:00

 Za + Josefa a Irenu

17:30 HH

 Za maminku

Neděle

12. 2. 2023

6. neděle v mezidobí

8:00

 Za farníky

9:30

 Za rodinu Horváthovu, Nejedlou a za + Jitku Maděrovou

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

 --------