Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 2. 10. 2022 do 9. 10. 2022

Neděle

2. 10. 2022

27. neděle v mezidobí

8:00

 Za zdraví a Boží pomoc při operaci pro Anku

9:30

 Za farníky

Pondělí

3. 10. 2022

Pondělí 27. týdne v mezidobí

18:00

 Na úmysly z kaple

Úterý

4. 10. 2022

Památka sv. Františka z Assisi

Středa

5. 10. 2022

Památka sv. Faustiny Kowalské, panny

18:00

 Za Marka a za celou rodinu

Čtvrtek

6. 10. 2022

Památka sv. Bruna, kněze

7:00

 Za + Marii

Pátek

7. 10. 2022

Památka Panny Marie Růžencové

17:00

18:00

 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření

 Za nezadané

Sobota

8. 10. 2022

Sobotní památka Panny Marie

7:00

 Za živou a + rodinu Kejdovu a na úmysl dárce

17:30 HH

 Za tatínka a milované rodiče Kroupovy a Tálských

Neděle

9. 10. 2022

28. neděle v mezidobí

8:00

 Za farníky

9:30

 Za Antonína a Anežku Fejfušovy a celou rodinu

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. V pátek 7. 10. 2022 ve 14 hodin se uskuteční obřad posledního rozloučení se + panem Petrem Liškou v kostele v Horních Heršpicích.

3. V pátek 7. 10. 2022 po mši sv. je tradiční setkání nezadaných na faře.

4. V sobotu 8. 10. 2022 se uskuteční farní pouť do Tuřan. Pěší poutníci vyjdou v 9 hodin z kostela v Komárově. Mše sv. v kostele Zvěstování Panny Marie v Tuřanech začne v 10.30 hodin. Pokud bude zájem, můžeme společně poobědvat v některé z místních restaurací.

5. V neděli 9. 10. 2022 v 18 hodin se v kostele sv. Klementa Marie Hofbauera v Horních Heršpicích uskuteční benefiční koncert pravoslavné hudby. Účinkuje ženský pěvecký sbor Gloria Brunensis, sbormistryně Natalia Chirilenco. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme.

6. Ve čtvrtek 13. 10. 2022 od 17 hodin bude společná modlitba celého růžence v kostele.

 --------