Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 15. 5. 2022 do 22. 5. 2022

Neděle

15. 5. 2022

5. neděle velikonoční

8:00

 Za manžele Skřívánkovy, syna a vnuka

11:00

 Za farníky

Pondělí

16. 5. 2022

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

18:00

 Za + pana Marečka

Úterý

17. 5. 2022

Úterý po 5. neděli velikonoční

Středa

18. 5. 2022

Památka sv. Jana I., papeže a mučedníka

18:00

 Za + rodiče Večeřovy, manžela a živou rodinu

Čtvrtek

19. 5. 2022

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

7:00

 Za spolupracovníky a spolupracovnice a jejich rodiny

Pátek

20. 5. 2022

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, patrona kostela v Horních Heršpicích

18:00

 Za živou víru pro syny a za pomoc při maturitě

Sobota

21. 5. 2022

Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla v Brně

7:00

 Za živou a + rodinu Kejdovu

10:00 HH

11:00 HH

15:30 HH

 Poutní mše sv. v Horních Heršpicích - za živé a + obyvatele Horních Heršpic

 Koncert studentů ZUŠ Brno, Slunná v kostele

 Pobožnost v kapli sv. Jana Nepomuckého na Královce

Neděle

22. 5. 2022

6. neděle velikonoční - Den modliteb za pronásledované křesťany + sbírka

8:00

 Za farníky

9:30

 Na poděkování při příležitosti životního jubilea a na prosbu o další Boží pomoc

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. V neděli v 17 hodin budou zpívané mariánské nešpory. Po jejich skončení se uskuteční setkání farníků na farní zahradě s možností využití ohniště.

3. Další setkání farního společenství se uskuteční ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 18.30 hodin na faře. Srdečně zveme.

4. Brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosí nás, abychom rozhodování papeže Františka o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Můžeme použít modlitbu, která je uvedena také na našich www stránkách.

 --------