Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 17. 1. 2021 do 24. 1. 2021

Neděle

17. 1. 2021

2. neděle v mezidobí

8:00

 Za farníky

9:30

11.00

 Za rodinu Müllerovu, Zoubkovu a na další úmysly

 Za Jana Galle a živou a + rodinu

Pondělí

18. 1. 2021

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

18.00

 Za Ameriku

Úterý

19. 1. 2021

Úterý 2. týdne v mezidobí

Středa

20. 1. 2021

Památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka

Památka sv. Šebestiána, mučedníka

16:30 HH

 Bohoslužba slova se nekoná. V případě zájmu může být obnovena.

18.00

 Za Soňu a její rodinu                          se zvláštním zaměřením na děti

Čtvrtek

21. 1. 2021

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

 7:00

 Za kněze

Pátek

22. 1. 2021

Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka

18:00

 Za Marii a Josefa Matailovy

Sobota

23. 1. 2021

Sobotní památka Panny Marie

7:00

 Za duše v očistci

17:30 HH

 Za uzdravení paní Růženky Vašíčkové

Neděle

24. 1. 2021

3. neděle v mezidobí

8:00

 Za Antonína Dočekala a celou rodinu 

9:30

11:00

 Za farníky

 Za + Františka Hermana, pozůstalé a živou a + rodinu

 

  1. Podle usnesení vlády platí v ČR stále trvá nouzový stav. Pro bohoslužby byl rozhodnutím vlády upřesněn následovně: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201223vlada-schvalila-prechod-do-pateho-stupne-systemu-pes. V kostele sv. Jiljí v Brně-Komárově se od 27.12. může zúčastnit bohoslužeb maximálně 12 účastníků, v kostele sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích 8 účastníků. Vzhledem k současné situaci je třeba sledovat aktuální stav omezení.
  2. Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
  3. K účasti na mši 24.1. v 8 a v 9.30 hodin je nutné se přihlásit v neděli po bohoslužbách. Účast na mši sv. v 11 hodin je bez registrace.
  4. Ve dnech 1.-24.1.2021 probíhá Tříkrálová sbírka 2021. Probíhá především on-line, ale je možné přispět také do pokladničky v kostele po nedělních bohoslužbách.
  5. Dne 13.1.2021 zemřel P. Pavel Hruška, rodák z nedalekých Tuřan. Pohřeb bude v sobotu 23.1.2021 v 11 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

 --------