Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 6. 6. 2021 do 13. 6. 2021

Neděle

6. 6. 2021

10. neděle v mezidobí

8:00

 Za farníky

9:30

 Na poděkování za dary života

Pondělí

7. 6. 2021

Pondělí 10. týdne v mezidobí

18:00

 Na úmysly z kaple

Úterý

8. 6. 2021

Úterý 10. týdne v mezidobí

Středa

9. 6. 2021

Památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve

16:30 HH

 Bohoslužba slova se nekoná. V případě zájmu může být obnovena.

18:00

 Za rodinu Barákovu a Hornovu

Čtvrtek

10. 6. 2021

Čtvrtek 10. týdne v mezidobí

7:00

 Za duše v očistci

Pátek

11. 6. 2021

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:00

 Za + rodiče Matailovy

Sobota

12. 6. 2021

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

7:00

 Za Zdeňku, + Jaromíra a celou živou a + rodinu

17:30 HH

 Na poděkování za 55 let manželství, za rodinu Smržovu a za duše v očistci

Neděle

13. 6. 2021

11. neděle v mezidobí

8:00

 Za + Jaroslava a Kláru Charvátovy

9:30

 Za farníky

 

 1. Při sbírkách v měsíci dubnu se v naší farnosti vybralo celkem 29.984,- Kč a v měsíci květnu 18.113,- Kč. Navíc se v měsíci květnu vybralo a odeslalo 12.500 Kč na pronásledované křesťany a na charitu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 2. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně nebo na zahradě, vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.
 3. Nabízíme možnost využití farní zahrady a přilehlých prostor pro farní setkání nebo rodinná setkání farníků. Termíny je třeba si zajistit dopředu.
 4. Prosíme o pomoc při sečení trávy na farní zahradě. Rozpis je na vývěsce v předsíni kostela.
 5. Hledáme zájemce z řad farníků (nejlépe studentů nebo důchodců) o placenou průvodcovskou službu v kostele sv. Jiljí během víkendů v době 15. 6. – 15. 9. 2021 v době 13-17 hodin. Rozpis je v sakristii
 6. Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
 7. Pro účast na bohoslužbách platí 3 obecná pravidla pro setkávání ve vnitřních prostorách: každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. I nadále se zdržíme používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje. 

   

  Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

  Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

  Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

  Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá farní či jiná společenství.

  Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.

  Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon: 731598752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

  Vaši čeští a moravští biskupové

 --------