Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 2. 6. 2024 do 9. 6. 2024

Neděle

9. 6. 2024

10. neděle v mezidobí

8:00

 Na poděkování, za rodiče, bratry a tetu

9:30

 Za farníky

Pondělí

10. 6. 2024

Pondělí 10. týdne v mezidobí

18:00

 mše svatá mimořádně nebude

Úterý

11. 6. 2024

Památka sv. Barnabáše, apoštola

Středa

12. 6. 2024

Středa 10. týdne v mezidobí

18:00

 Na úmysl dárce

Čtvrtek

13. 6. 2024

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

7:00

 mše svatá mimořádně nebude

Pátek

14. 6. 2024

Pátek 10. týdne v mezidobí
18:00

 Za + rodiče Matailovy

Sobota

15. 6. 2024

Památka sv. Víta, mučedníka

7:00

 mše svatá mimořádně nebude

17:30 HH

 Za farníky

Neděle

16. 6. 2024

11. neděle v mezidobí

8:00

 Za dvoje rodiče a Ivu

9:30

 Za + Karla Šustka

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. Ve středu po večerní mši sv. bývá v klubovně na faře modlitební Mariánské večeřadlo. Srdečně zveme.

3. Děkuji těm, kteří připravili kostely a kaple v naší farnosti k Noci kostelů i všem, kteří zajištili program.

4. Vzhledem k účasti faráře a některých farníků na pouti ke hrobu sv. Jakuba dojde v době od 9. do 23. 6. 2024 k úpravě pořadu bohoslužeb. Během těchto dvou týdnů nebudou mše v pondělí večer, ve čtvrtek ráno a v sobotu ráno. Ostatní mše sv. zůstanou zachovány podle obvyklého programu. Děkuji za pochopení.

5. Netradičně ve čtvrtek 27. 6. 2024 od 17 hodin se uskuteční tradiční zakončení školního roku pro děti i dospělé na farní zahradě. Setkání využijeme i k rozhovorům o životě naší farnosti. Špekáčky s sebou.

6. Opět je možné využívat farní zahradu k rodinným nebo přátelským setkáním, případně i k sečení trávy... Je dobré si zamluvit čas.

 --------