Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 7. 7. 2024 do 14. 7. 2024

Neděle

7. 7. 2024

14. neděle v mezidobí

8:00

 Za Bohumíru Kadlecovou

9:30

 Za + Vladimíra Koudelku

Pondělí

8. 7. 2024

Pondělí 14. týdne v mezidobí

18:00

 Za živou a + rodinu Hajduchovu a Sedláčkovu

Úterý

9. 7. 2024

Památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

Středa

10. 7. 2024

Středa 14. týdne v mezidobí

18:00

 Za + rodiče Vincence a Helenu

Čtvrtek

11. 7. 2024

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7:00

 Na úmysly paní Nadi

Pátek

12. 7. 2024

Pátek 14. týdne v mezidobí
18:00

 Za Moniku, + Leonu a Milana a za celou živou a + rodinu

Sobota

13. 7. 2024

Památka sv. Jindřicha

7:00

 Mše svatá mimořádně nebude !!!

17:30 HH

 Za + bratra Josefa s manželkou

Neděle

14. 7. 2024

15. neděle v mezidobí

8:00

 Za zdraví a Boží pomoc pro syna Petra s rodinou

9:30

 Za farníky

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. Opět je možné využívat farní zahradu k rodinným nebo přátelským setkáním, případně i k sečení trávy... Je dobré si zamluvit čas.

 --------