Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 11. 4. 2021 do 18. 4. 2021

Neděle

11. 4. 2021

2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

8:00

 Za farníky

9:30

11:00

 Za Zdeňka Hajzlera

 Za + Milušku a její živou a + rodinu

Pondělí

12. 4. 2021

Pondělí po 2. neděli velikonoční

18:00

 Za Janu

Úterý

13. 4. 2021

Památka sv. Martina I., papeže a mučedníka

Středa

14. 4. 2021

Středa po 2. neděli velikonoční

16:30 HH

 Bohoslužba slova se nekoná. V případě zájmu může být obnovena.

18:00

 Na poděkování za zlepšení zdravotního stavu tatínka s prosbou o uzdravení

Čtvrtek

15. 4. 2021

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

7:00

 Za Marinu a Pavla a jejich živou a + rodinu

Pátek

16. 4. 2021

Pátek po 2. neděli velikonoční

18:00

 Za živou a + rodinu a na úmysl dárce

Sobota

17. 4. 2021

Sobota po 2. neděli velikonoční

7:00

 Za Martinu, Kateřinu a na jejich úmysly

17:30 HH

 Na úmysly bratří redemptoristů

Neděle

18. 4. 2021

3. neděle velikonoční

8:00

 Za farníky

9:30

11:00

 Za Pavla Lampartera

 Na dobrý úmysl

 

  1. Dnešním dnem končí nouzový stav. Podmínky pro účast na bohoslužbách zůstávají stejné. Při bohoslužbách je potřeba použít zdravotnickou roušku; nestačí plátěná rouška a není potřeba respirátor. V kostele sv. Jiljí v Brně-Komárově se může zúčastnit bohoslužeb maximálně 12 účastníků, v kostele sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích 8 účastníků. V neděli je proto navíc mše sv. v 11 hodin.
  2. Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 --------