Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 27. 9. 2020 do 4. 10. 2020

 

Neděle

27. 9. 2020

26. neděle v mezidobí

8:00

Za duše v očistci

9:30

Za farníky

Pondělí

28. 9. 2020

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

18.00

Za Václavy

Úterý

29. 9. 2020

Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů

Středa

30. 9. 2020

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

16:30 HH

Bohoslužba slova

18.00

Za Antonína     (Mše sv. se zaměřením na děti)

Čtvrtek

1. 10. 2020

 Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

7:00

Za vězeňství

Pátek

2. 10. 2020

Památka Svatých andělů strážných, 1. pátek v měsíci

18:00

Za rodinu Spáčilovu a děti

Sobota

3. 10. 2020

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Za + Martinu

17:30 HH

Za Toničku

Neděle

4. 10. 2020

27. neděle v mezidobí

8:00

Za farníky

9:30

Za prarodiče

 

 

Začala výuka náboženství. Probíhá každou středu od 17 hodin v klubovně na faře, na výuku navazuje mše sv. v 18 hodin se zaměřením na děti. Srdečně zveme další děti.

Ve středu 30. 9. 2020 odpoledne nebudu úřední hodiny.

V pátek 2. 10. 2020 od 18.45 hodin bude na faře biblická hodina. Srdečně zveme všechny zájemce.

Výzva biskupů k nadcházejícím volbám:

Sestry a bratři, být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně!

Vaši čeští a moravští biskupové