Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 28. 5. 2023 do 4. 6. 2023

Neděle

28. 5. 2023

Slavnost Seslání Ducha Svatého - Sbírka na charitativní účely

8:00

 Za maminku, + tatínka a celou naši živou a + rodinu

9:30

 Za Hedviku Königovou a dvoje + rodiče

Pondělí

29. 5. 2023

Památka Panny Marie, Matky církve

18:00

 Za odpuštění, usmíření a porozumění v rodině

Úterý

30. 5. 2023

Památka sv. Zdislavy

Středa

31. 5. 2023

Svátek Navštívení Panny Marie

18:00

 Za Moniku, její + dceru Leonu a celou rodinu

Čtvrtek

1. 6. 2023

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7:00

 Za Milana, za odpuštění hříchů a ochranu před zlým

Pátek

2. 6. 2023

Památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků - Noc kostelů 2023

19:00

 Za nezadané

Sobota

3. 6. 2023

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

7:00

 Za Boží pomoc v nemoci pro Alenku

17:30 HH

 Za zdraví, Boží pomoc a požehnání pro Katku, Petra, Lindušku, Annu a Dominiku

Neděle

4. 6. 2023

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00

 Za farníky

9:30

 Za Za pokoj v srdci, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro dceru Lenku

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. Dnes probíhá volba do naší farní pastorační rady. Vzadu v kostele je hlasovací schránka na vyplněné hlasovací lístky, a také prázdné hlasovací lístky. Hlasovat mohou všichni, kdo se cítí být našimi farníky a jsou starší 18 let. Na platném hlasovacím lístku mohou být 1-4 křížky u vybraných kandidátů, každý má pouze jeden hlas. Děkuji všem za dosavadní spolupráci.

3. V pátek 2. 6. 2023 proběhne Noc kostelů 2023. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy na všech 4 otevřených místech v naší farnosti. Vzadu v kostele jsou brožurky s programem Noci kostelů. Srdečně zveme především k účasti na této akc

4. Srdečně zveme na seznamovací akci pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana se uskuteční 6. 6. 2023 od 18 hod. v prostorách Duchovního centra u kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné. V 17 hod. bude předcházet mše sv. s promluvou jáhna Jana Špilara. Bližší informace na webových stránkách akce: kdejsi-plavuzatebou.cz. Pro účast je nutné se registrovat – včasná registrace je za zvýhodněnou cenu.

.

 --------