Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 19. 9. 2021 do 26. 9. 2021

Neděle

19. 9. 2021

25. neděle v mezidobí

8:00

 Za farníky

9:30

 Za Marii Guhryovou

Pondělí

20. 9. 2021

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

18:00

 Za požehnané manželství

Úterý

21. 9. 2021

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Středa

22. 9. 2021

Středa 25. týdne v mezidobí

18:00

 Za pomoc Ducha Svatého při hledání a rozhodování                               

 Mše se zvláštním zaměřením na děti

Čtvrtek

23. 9. 2021

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7:00

 Za + tatínka a celou živou a + rodinu

Pátek

24. 9. 2021

Pátek 25. týdne v mezidobí

9:30

17:30

18:00

 Pohřeb + emeritního biskupa brněnského Mons. Petra Esterky v katedrále

 Svěcení trvalých jáhnů v brněnské katedrále

 Za rodinu Holíkovu

Sobota

25. 9. 2021

Sobotní památka Panny Marie

7:00

 Za Kristýnu a Davida

17:30 HH

 Na poděkování za 80 let života

Neděle

26. 9. 2021

25. neděle v mezidobí

8:00

 Za paní Kadlečkovou, jejího + manžela a celou živou a + rodinu

9:30

11:00

 Mše sv. nebude !!!

 Na poděkování za úrodu a za farníky - na Faměrově náměstí v Černovicích

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně nebo na zahradě, vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. Schůzka ministrantů se uskuteční dnes v neděli 19. 9. od 17 hodin v kostele a na faře. Srdečně zveme všechny ministranty a případné další zájemce o tuto andělskou službu.

3. Otec Stanislav začal přípravu biřmovanců, ale neměl možnost ji dokončit. Rádi bychom v této přípravě pokračovali. K přípravě se mohou přihlásit nejen ti, kteří již na přípravu začali chodit, ale i další zájemci. Příprava začne v říjnu.

4. V úterý 28. 9. v 17 hodin se uskuteční kdysi tradiční mše sv. v kapli sv. Kateřiny Sienské v Dolních Heršpicích.

5. Brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosí nás, abychom rozhodování papeže Františka o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Můžeme použít modlitbu, která je uvedena také na našich www stránkách.

6. Nabízíme možnost využití farní zahrady a přilehlých prostor pro farní setkání nebo rodinná setkání farníků. Termíny je třeba si zajistit dopředu.

7. Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

8. Pro účast na bohoslužbách platí 3 obecná pravidla pro setkávání ve vnitřních prostorách: každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku) - pokud je na bohoslužbě více než 10 účastníků, budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. I nadále se zdržíme používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje. 

9. Brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosí nás, abychom rozhodování papeže Františka o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Můžeme použít modlitbu, která je uvedena také na našich www stránkách.

 

 --------