Kaple sv. Kateřiny Sienské je drobná sakrální architektura z r. 1820 v klasicistním slohu, doklad lidového stavitelství ovlivněného blízkostí uměleckého centra.

Kostel v Horních Heršpicích je filiálním kostelem komárovským. Obec Horní Heršpice je známá již ve 13. století. Obec, původně zeměpanskou, získali postupně měšťané v roce 1373, potom připadla po roce 1447 darem a koupí brněnské svatopetrské kapitule.

I v čistě městské zástavbě lze nalézt celou řadu větších i drobných sakrálních staveb. Většina z nich jsou pozůstatkem z dob, kdy Komárov, Černovice ani Heršpice nepatřili k městu Brnu. Seznam a krátký popis těchto stavbiček naleznete zde.

První zmínka o Komárově pochází z roku 1104, kdy údělná knížata moravská, Oldřich Brněnský a Litold Znojemský, darovala benediktinskému klášteru v Třebíči pozemky na Luhu (Komárov se takto nazýval až do 14. století). Je velmi pravděpodobné, že se Benediktini na Luhu ihned usadili a založili klášter, který byl relativně veliký. V blízkosti situování dnešního kostela byla postavena kaple (1133 – zasvěcena sv. Jiří). Pravděpodobně po roce 1197 postavili benediktini románský kostel a bylo zde zřízeno proboštství. Tento kostel tvoří část dodnes stojící stavby kostela sv. Jiljí.

V roce 1718 postavili obyvatelé obce Černovice na návsi (dnešní Faměrovo náměstí) svým nákladem kapličku zasvěcenou sv. Floriánovi.