Vítejte na stránkách farnosti v Brně-Komárově. Jsme menším společenstvím církve. Většinou žijeme v Komárově, ve Starých Černovicích, v Dolních a Horních Heršpicích. Scházíme se k bohoslužbám v nejstarším funkčním kostele v Brně a mnozí se navzájem známe. Rádi Vás přivítáme v našich kostelích sv. Jiljího v Komárově a sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích nebo na faře v Brně, Černovická 2a.

 

 

Farnost Brno-Komárov - aktuality

 • Synodální proces v naší farnosti (100)

  V současné době probíhá farní fáze Synody 2021-2023. Scházíme se přibližně jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek od 18.30 hodin v klubovně na faře a zamýšlíme se nad tématy synody. Pokud Vás zajímá žiot církve a naplňování jejího poslání v podmínkách současné doby, připojte se k nám. Aktuální termíny setkání jsou uveřejňovány v nedělních ohláškách. Farní fáze synodálního procesu končí 2.3.2022. Bližší informace a materiály k synodě najdete na https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023.

  Číst dál...

 • Biblické společenství (1203)

  Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý třetí pátek v měsíci. Jste všichni srdečně zváni.

  Číst dál...

 • Zahájení zápisu mešních intencí na nový rok 2022 (1101)

  Zápis nových mešních intencí na rok 2022 můžete provést po bohoslužbách.

  Číst dál...

 • Modlitba za nového biskupa (269)

  Jak již jistě víme, brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci. Současně nás prosí, abychom rozhodování papeže Františka o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chceme modlit společně, můžeme použít tuto modlitbu:

  Číst dál...

 • Pomáháme lidem postiženým tornádem (362)

  V neděli 27. 6. 2021 se uskutečnila mimořádná sbírka na pomoc lidem postiženým tornádem. V naší farnosti se při této příležitosti vybralo 25.000,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše opravdu velké dary. I nadále je možné posílat příspěvky na tento úmysl například na účet Diecézní charity Brno, číslo účtu 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002, nebo přímo na účet Římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves, číslo účtu 1381673309/0800, variabilní symbol 2222 (na opravu poškozených kostelů a fary) nebo...

  Číst dál...

 • Napsali o nás (761)

  Srdečně vás všechny zdravím. V některých sdělovacích prostředcích bývá rubrika "Napsali o nás". Byl jsem upozorněn na článek "o nás". Posílám na něj následující odkaz: http://www.sklenenykostel.net/index.php/menu-literarni/menu-fejetony/4190-xu1 A přeji vám všem pokojné a požehnané dny v této jinak složité době. Václav Slouk, farář

  Číst dál...

Biskupství brněnské - aktuality

Biskupství brněnské - logo
 • Emeritní generální vikář Jiří Mikulášek oslaví osmdesátiny
  Děkan a první prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla a bývalý dlouholetý generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek oslaví 5. února 2022 své osmdesáté narozeniny.
 • Konference o církvi v době pandemie
  V pátek 28. ledna 2022 proběhne na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konference s názvem „Církev v době pandemie“. Teologové a religionisté na ní budou hledat odpověď na otázku, jak naplňování úkolu církví ovlivnila pokračující pandemie.
 • Centrum pro rodinu pamatuje také na rozvedené
  Centrum pro rodinu a sociální péči Brno nabízí už mnoho let pastorační programy pro rozvedené. „Vnímáme, že rozvedení v církvi potřebují duchovně načerpat a povzbudit po rozpadu manželství nebo dlouhotrvajícího vztahu.
 • Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna
  V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
 • Synoda - nejde o shromažďování názorů, ale o živé setkání lidí
  Probíhající Synodu někdo přivítal s nadějí a radostí, někdo se skeptickou nedůvěrou. Zeptali jsme se proto P. Prokopa Brože, člena Národního synodálního týmu, na otázky, které mohou lidi v souvislosti se Synodou napadat.
 • Ekumenická bohoslužbě 2022
  V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se bude 25. ledna 2022 v 19.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Brně konat ekumenická bohoslužba slova.
 • Vyšla nová publikace popisující umístění kněžských hrobů v Brně
  V roce 1987 vyšla brožura „Kněžské hroby na Ústředním hřbitově v Brně“, kterou sestavil P. Jiří Bílek, tehdejší farář v Brně-Zábrdovicích. Mons. Václav Slouk, nynější brněnský děkan a farář v Brně Komárově přehled kněžských hrobů rozšířil i na ostatní brněnské hřbitovy a krypty(...)
 • Modleme se za jednotu, modleme se za synodu
  V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2022 zve kardinál Mario Grech a kardinál Kurt Koch všechny křesťany, aby se modlili za jednotu a pokračovali na společné cestě.