• Novéna k Fatimské Panně Marii (13)

    Duchovní příprava k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Každému rozjímání předchází následující modlitba:Modlitba před rozjímáním(modlí se v každý den novény)   Bože, dárce každého dobra,vzdávám Ti díky za všechny ty milosti,kterými jsi obdařil blahoslavenou Pannu Marii,a za všechna dobrodiní,která nám uděluješ na její přímluvu.Proto i nyní jménem této blahoslavené Pannys poníženým srdcem utíkám se k Toběa pokorně prosím: dej mi svou milost,abych tento den mohl (a) prožítke Tvé slávě a na...

  • Křížová cesta Doulní Kounice (35)

      Každý rok v postní době se v naší farnosti konají pobožnosti křížové cesty, abychom si připomněli utrpení našeho Pána, které musel podstoupit, aby nás vykoupil od dědičného hříchu. Křížové cesty se konají vždy v postní neděli v 17:00 hodin. Na Květnou neděli byla vyhlášena cesta do Dolních Kounic. Křížová cesta začíná ve městě a končí na kopci u kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Floriána. Této duchovní akce se zúčastnilo 14 věřících včetně Otce Stanislava, takže na každého mohlo vyjít jedno...

  • Jak prožít Velikonoce (41)

     Jak prožít Velikonoce? Velikonoce nejsou svátkem jako ostatní svátky. Je to „svátek svátků“, „slavnost slavností“, jak učí církev (srov. KKC 1169). Jsou vrcholem liturgického slavení stejně tak, jako byly vrcholem Ježíšova pozemského života. Pán šel vědomě a s touhou vstříc svým velikonocům, jeho tvář byla celé jeho veřejné působení obrácena k Jeruzalému, kde měl dokonat své dílo lásky. Toužil slavit s učedníky velikonoční večeři, při které se zcela vydal jako pokrm každému z nás, toužil vypít...

Biskupství brněnské - aktuality