• Nanebevzetí Panny Marie (7)

  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - mše svatá ve čtvrtek 15. 8. 2019 v 18.00 hodin   Tělesné nanebevzetí Panny Marie Závěrečný díl základního uvedení do katolického učení o Marii, Matce Ježíše Krista, z pera polského katolického teologa, služebníka Božího Wincentyho Granata (1900-1979). Učení o nanebevzetí blahoslavené Panny Marie s duší i tělem vyhlásila církev slavnostně za dogma teprve v roce 1950, avšak do vědomí křesťanstva víra v tuto skutečnost vystupuje jasně již od VI. století. V protikladu k...

Biskupství brněnské - aktuality

 • Církevní školy - známka kvalitního vzdělání
  Celkem 95 katolických škol otevře opět své brány v pondělí 2. září. Nově mezi nimi bude také Gymnázium sv. Augustina v Praze, to naváže na mateřskou a základní školu, které již řád augustiniánů na Praze 4 provozuje.
 • Jezuité připomenou P. Martina Středu
  V den 370. výročí úmrtí jezuitského kněze P. Martina Středy 26. srpna 2019 bude ve 12.15 hodin slavena v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) v Brně slavena děkovná bohoslužba. Při této příležitosti bude také mimořádná příležitost vstupu do hrobky, kde jsou uloženy Středovy ostatky.
 • Odborná studie o rekonstrukci archivu jezuitského domu v Telči
  V rámci projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši byla vydána studie Jarmily Hlaváčkové s názvem „Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí probace v Telči“.
 • Mariazellská slavnost 2019 v Třebíči
  Letošní Mariazellská slavnost se koná v Třebíči v neděli 1. září 2019 od 16.00 hodin.
 • Fotogalerie z oslav Dne Brna 2019
  Oslavy Dne Brna letos proběhly ve dnech 15. až 17. srpna 2019. V duchovní rovině reflektovaly 370. výročí úmrtí jezuitského kněze P. Martina Středy, který je významně spjat s událostmi roku 1645 v Brně. Oslavy byly zahájeny na Petrově právě v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna...
 • Odhalení památníku kardinála Špidlíka - fotogalerie
  V sobotu 17. srpna 2019 byl v Boskovicích odhalen památník místního rodáka kardinála Tomáše Špidlíka. Od jeho narození letos v prosinci uplyne 100 let.  
 • Apoštolát modlitby na srpen je za rodiny jako bohatství
  Srpnový evangelizační úmysl nás vybízí k modlitbám za rodiny, aby se zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání. Národním úmyslem je, ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
 • 16. diecézní pouť rodin
  Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“.