Vítejte na stránkách farnosti v Brně-Komárově. Jsme menším společenstvím církve. Většinou žijeme v Komárově, ve Starých Černovicích, v Dolních a Horních Heršpicích. Scházíme se k bohoslužbám v nejstarším funkčním kostele v Brně a mnozí se navzájem známe. Rádi Vás přivítáme v našich kostelích sv. Jiljího v Komárově a sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích nebo na faře v Brně, Černovická 2a.

 

 

Farnost Brno-Komárov - aktuality

 • Panna Maria Bolestná 15. září (41)

  K historii svátku: Nejstarší zmínky o bolestné Panně Marii a úctě k ní jsou v asketické literatuře z 12. století. O bolestech, které prožívala, rozjímal údajně ve IV. století na př. sv. Efrém. Téma Mariina utrpení začalo být připomínáno místním svátkem v roce 1423 v Kolíně nad Rýnem. Podle sv. Ludvíka M. Grignona se mariánská úcta začala rozvíjet až později, aby lidé, nedostatečně znalí Krista, nebyli od něj odváděni zaměřením se na Mariinu oslavu, aby se nerozptylovali od toho, co je...

  Číst dál...

 • Narození Panny Marie 8. září (100)

  ŽIVOTOPIS 8. září, svátek K historii svátku: Patří k nejstarším mariánským svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice narodila sv. rodičům Jáchymovi a Anně (viz společ.pam. 26. 7.). V tomto místě dnes stojí bazilika sv. Anny. O slavení narození Panny Marie se dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla (bis. +446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za papeže Sergeje I....

  Číst dál...

 • Svatý Jiljí (83)

  Sv. Jiljí Patron- Korutan, Štýrska, Třeboně; myslivců, pastevců, žebráků; laického hnutí "komunita SantEgidio"; vzýván při manželské neplodnosti, při rakovině, v pokušeních a proti falešnému studu při sv. zpovědi; u nás byl uváděn i jako patron kolonistů

  Číst dál...

 • Slovo nového faráře (80)

  Milí bratři a sestry, farníci a všichni, kteří jste navštívili stránky farnosti u kostela sv. Jiljího v Brně-Komárově, zdravím vás všechny jako nový farář této farnosti a přeji Vám hojnost darů časných i věčných od Boha, který je milosrdný a má nás rád.

  Číst dál...

 • Ve Vranově u Brna ruší poutě (26)

  Drazí farníci, poutníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna. Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu. Z důvodu horšící se situace epidemie Covid - 19, odvoláváme ve farnosti Vranov u Brna pořad poutních bohoslužeb, i těch ve všední dny, na dobu 10 dní (do 1. října - včetně), s možností prodloužení.

  Číst dál...

 • Slovo brněnského biskupa (18)

  Pokyny biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v aktuální situaci pandemie COVID- 19 S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

  Číst dál...

Biskupství brněnské - aktuality

Biskupství brněnské - logo
 • K aktuální pandemické situaci
  Na základě včerejšího mimořádného zasedání omezuje vláda počet lidí na církevních shromážděních na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. A dále – po tuto dobu nemají při církevních obřadech lidé zpívat.
 • SBM je už plnoletá
  Schola brněnské mládeže si v letošním roce připomíná osmnáct let svého působení. Za tyto požehnané poděkuje v neděli 4. října 2020 od 19.00 hodin při večeru chval v kostele sv. Janů (u minoritů) v Brně. V rámci tohoto večera také uvede do života nové CD „Sílu dám“
 • Radio Proglas slaví 25 let a mění adresu
  Po 25 letech se hlavní redakce Radia Proglas stěhuje z Barvičovy ulice 85 na ulici Olomouckou 7.
 • Kasáčka a Navaru ocenil Senát
  Při příležitosti „DNE ČESKÉ STÁTNOSTI“ byla pánům Luďkovi Navarovi a Miroslavu Kasáčkovi udělena stříbrná medaile za „Badatelskou a publicistkou činnost a nezdolnou péči o pravdivou historickou paměť “ předsedou Senátu Parlamentu ČR.
 • Před jedenácti lety navštívil papež Benedikt XVI. Českou republiku
  Je tomu již 11 let, co Českou republiku navštívil papež Benedikt XVI. Připomeňme si hlavní body programu Svatého otce při jeho 13. apoštolské cestě, která se konala od 26. - 28. září 2009 a šlo o čtvrtou a poslední návštěvu hlavy katolické církve v naší zemi.
 • Běh pro hospic jen virtuálně
  Po zvážení všech aktuálních okolností spojených s pandemií koronaviru rozhodl ředitel Hospice sv. Alžběty o.p.s., že se na tuto sobotu plánovaný Běh pro Hospic sv. Alžběty ve standardní podobě neuskuteční. Dovolujeme si pozvat na jeho virtuální podobu, jak vyplývá z přiložené pozvánky.
 • Pouť ke sv. Michalovi
  Na titulární slavnost kostela sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí bude slavena mše svatá v úterý 29. září 2020 již v 18.00 hodin.
 • Výběrové řízení na obsazení místa „finanční účetní“
  Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „finanční účetní“.