Vítejte na stránkách farnosti v Brně-Komárově. Jsme menším společenstvím církve. Většinou žijeme v Komárově, ve Starých Černovicích, v Dolních a Horních Heršpicích. Scházíme se k bohoslužbám v nejstarším funkčním kostele v Brně a mnozí se navzájem známe. Rádi Vás přivítáme v našich kostelích sv. Jiljího v Komárově a sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích nebo na faře v Brně, Černovická 2a.

 

 

Farnost Brno-Komárov - aktuality

 • Slovo faráře k adventu (16)

  Bratři a sestry, milí farníci,srdečně Vás zdravím na počátku nového církevního roku a na počátku adventu. Letošní advent bude jiný. Nejen proto, že máte nového faráře. Vzhledem k epidemiologickým opatřením nebude možné uskutečni vše, na co jste byli zvyklí. Navíc právě dnes, kdy tato slova píšu, začíná oprava topení na faře. Nebudu psát o tom, co nebude, chci nabídnout to, co by, dá-li Bůh, mohlo být.

  Číst dál...

 • Výzva brněnského biskupa k postu (42)

  Milé sestry, milí bratři, už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti.

  Číst dál...

 • Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme (118)

  V diecézích České republiky již od 25. října a na celém světě v letošním roce mimořádně až do konce listopadu můžeme získávat vždy jednou za den plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (i několik dní předem), přijetí svatého přijímání (v den získávání odpustků), modlitba na úmysl Svatého otce a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu.

  Číst dál...

 • Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (101)

  Dekret Apoštolské penitenciárie ze dne 23.10.2020 stanovil, že plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům biskupů, diktovaným probíhající pandemií, která na mnoha místech zakazuje shromažďování většího počtu osob.

  Číst dál...

 • Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se! (80)

  Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

  Číst dál...

 • Poděkování o. Václava (228)

  Milí farníci, srdečně Vás všechny zdravím. Jak už asi víte, onemocněl jsem nemocí covid 19 a můj zdravotní stav vyžadoval i několik dní léčení v nemocnici. Včera jsem byl propuštěn, zatím ještě do domácí karantény.

  Číst dál...

Biskupství brněnské - aktuality

Biskupství brněnské - logo
 • Adventní duchovní obnova pro ženy 2020 online
  Papežská kolej Nepomucenum a Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského zvou ženy ke ztišení při duchovní obnově na začátku adventu. Obnova se uskuteční online v termínu 28. až 29. listopadu 2020.
 • Průvodce adventem 2020 opět také pro android
  Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos vylepšenou aplikaci „Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Aplikace je určena těm, kteří mají touhu a odhodlání prožít advent v blízkosti Božího slova, které je jádrem každodenního rozjímání, meditace.
 • Řád premonstrátů slaví 900 let svého trvání a získal plnomocné odpustky
  Od l. neděle adventní 2020 do svátku Křtu Páně 2022 slaví Řád premonstrátů 900 roků svého trvání. K tomuto jubileu požádal generální opat papeže Františka o plnomocné odpustky, který je udělil kostelům a kaplím patřícím premonstrátům, nebo kostelům a kaplím, které spravují.
 • Dobré srdce na dálku
  Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno už od jarní vlny pandemie covid-19 propojuje v pravidelných telefonátech dobrovolníky a osamělé lidi.
 • Zemřel P. Josef ONDRÁČEK
  Dne 18. listopadu 2020 zemřel P. Josef Ondráček , významná osobnost města Břeclav. Rozloučíme se s ním v sobotu 28. listopadu 2020 v 10.00 hodin v kostele sv. Václava v Břeclavi a ve 14.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Blažovicích. Po mši svaté bude uložen do rodinného hrobu.
 • Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie
  Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu přinášíme níže.
 • Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020
  Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.(cirkev.cz )    
 • Od 23. listopadu na bohoslužby, svatby a pohřby až 20 osob
  Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 je povoleno, aby se s platností od 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob.