• Teologické večery – přednášky a diskuse (2)

  Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí nový cyklus přednášek a diskuzí, který bude probíhat od 13. února od 17 hodin v prostorách Biskupství brněnského Petrov 2. V první polovině večera představí přednášky Mgr. Dr. Stanislava Drobného, Th.D. prameny křesťanské víry, vztah katolické víry k jiným křesťanským skupinám a také vztah k některým světovým náboženstvím. V druhé části večera se budou účastníci zamýšlet nad významem slavení a rituálů dnešní doby. Uvědomí si základní charakteristiky...

 • POSTNÍ DOBA (3)

  Nastala postní doba Doba postní nemá být dobou smutnění a naříkání, že si musíme něco odříkat. Ale měla by být dobou duchovní obnovy, kdy to, co si odřekneme, poslouží bližním nebo nás více k Pánu Bohu přiblíží. Více času máme věnovat duchovním úkonům např. četba, modlitba, adorace - každý dle svých možností. Toto vše nás má vést k velké lásce k Pánu Ježíši a k uvědomění, co všechno pro nás na kříži vytrpěl a obětoval.  Doba postní má být naší duchovní obnovou, která předchází a následně vyvrcholí...

 • Zahájení zápisu mešních intencí na nový rok 2020 (115)

  Zápis nových mešních intencí na rok 2020 můžete provést po bohoslužbách.

 • Biblické společenství (130)

  Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý první a poslední pátek v měsíci. Jste srdečně zváni.

 • Adorace každý pátek v 17.00 hodin (149)

  Každý pátek od 17.00 - 18.00 hodin je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti.

Kanál nebyl nalezen