Biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul vydal dne 1. 4. 2023 partikulární zákon 2.8 a v něm Stanovy pastoračních rad farností brněnské diecéze. Podle tohoto partikulárního zákona mají do 1 roku vzniknout FPR ve všech farnostech diecéze. V naší komárovské farnosti proběhly volby v neděli 28. 5. 2023, symbolicky o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Navrženo bylo 12 farníků. Z nich byla zvolena farní pastorační rada v tomto složení:

Fernández Cueto Cecília
Kohoutek Jan
Lamparter Petr
Mikulášková Alena
Potáček Karel
Rouzková Zuzana

7. členem naší farní pastorační rady je z titulu funkce jáhen Miroslav Matail.

První zasedání FPR se uskutečnilo 29. 6. 2023.