Vítejte na stránkách farnosti v Brně-Komárově. Jsme menším společenstvím církve. Většinou žijeme v Komárově, ve Starých Černovicích, v Dolních a Horních Heršpicích. Scházíme se k bohoslužbám v nejstarším funkčním kostele v Brně a mnozí se navzájem známe. Rádi Vás přivítáme v našich kostelích sv. Jiljího v Komárově a sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích nebo na faře v Brně, Černovická 2a.

 

 

Farnost Brno-Komárov - aktuality

 • Synodální proces v naší diecézi (270)

  Synodální proces ve své diecézní fázi dospěl k závěru. V sobotu 7.5.2022 v 15 hodin bude zakončen slavením mše sv. v brněnské katedrále. Bližší informace a materiály k synodě najdete na https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023.

  Číst dál...

 • Reportáž na ČT24 z našeho kostela (63)

  Ze sobotní velikonoční vigilie v našem kostele sv. Jiljí v Brně-Komárově byla natočena reportáž, kterou odvisílala ČT24  v rámci pořadu Studio 24 v neděli 17. 4. 2022 přibližně v 9:51 hodin. Je možné ji najít na stránce https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411033260417/

  Číst dál...

 • Velikonoční přání (335)

  Ukřižovaný - Vzkříšený - Pán U nás v komárovském kostele je stále. Vznešenější je kostel našeho srdce… Přeji nám, aby vstoupil do našich srdcí a zůstal v nich stále. Aby byl světlem tam, kde je tma, aby byl nadějí tam, kde ji ztrácíme, aby byl radostí, i když nás mnohé bolí, aby nám odpouštěl, když jsme slabí a padáme, aby nás těšil i povzbuzoval, přijímal i posílal.  „Ó, blažení, kdo v tebe věří! Teď nedbaje už stěn a dveří, budeš k nim vcházet, host a Pán a v rozžhavená srdce jejich se...

  Číst dál...

 • Biblické společenství (1428)

  Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý třetí pátek v měsíci. Jste všichni srdečně zváni.

  Číst dál...

 • Zahájení zápisu mešních intencí na nový rok 2022 (1291)

  Zápis nových mešních intencí na rok 2022 můžete provést po bohoslužbách.

  Číst dál...

 • Modlitba za nového biskupa (428)

  Jak již jistě víme, brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci. Současně nás prosí, abychom rozhodování papeže Františka o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chceme modlit společně, můžeme použít tuto modlitbu:

  Číst dál...

Biskupství brněnské - aktuality

Biskupství brněnské - logo
 • Slovo biskupa Vojtěcha Cikrleho k Noci kostelů 2022
  „Cílem Noci kostelů není překonávat rekordy v návštěvnosti. Usilujeme o to, aby byly připravované programy hodnotné a aby si návštěvníci domů neodnášeli jen vzpomínku na nádheru umělecké výzdoby kostelů….“
 • Vzpomínka na babické mučedníky v Lukově
  V sobotu 21. května 2022 ve 14.00 hodin bude v Lukově emeritní generální vikář Jiří Mikulášek slavit mši za oběti komunistického režimu.
 • Sedmdesát let od popravy dojde v Rokytnici k odhalení pomníku P. Jana Buly
  „Pán Bůh mi vyměřil krátký život. Ale věřím, že nebyl nadarmo,“ napsal 19. května 1952 z jihlavské věznice v jednom z posledních dopisů kněz Jan Bula. V nedožitých dvaatřiceti letech vyhasl druhého dne nad ránem život oblíbeného administrátora rokytnické farnosti.
 • Noc kostelů na YouTube
  Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022. Na základě grafické předlohy Very Rieder videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas, fotografie pocházejí z archivu Noci kostelů.
 • 6. neděle velikonoční - modlitby za pronásledované křesťany
  Blíží se 6. neděle velikonoční (22. května), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.
 • Výstupy ze synodálního procesu v brněnské diecézi
  Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, představil souhrn výstupů za brněnskou diecézi dne 7. května 2022 v katedrále na Petrově
 • 18. pouť do Císařské jeskyně 2022
  V sobotu 28. května 2022 se po několikaleté odmlce koná 18. pouť do Císařské jeskyně zvané Moravské Lurdy. Bohoslužby v podzemním království krápníků budou slaveny ve 14.00 a v 17.00 hodin.
 • Žehnání dopravních prostředků v Brně-Obřanech
  V neděli 22. května 2022 v 16.00 hodin se bude v Brně-Obřanech konat tradiční žehnání dopravních prostředků.