• Teologické večery – přednášky a diskuse (2)

  Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí nový cyklus přednášek a diskuzí, který bude probíhat od 13. února od 17 hodin v prostorách Biskupství brněnského Petrov 2. V první polovině večera představí přednášky Mgr. Dr. Stanislava Drobného, Th.D. prameny křesťanské víry, vztah katolické víry k jiným křesťanským skupinám a také vztah k některým světovým náboženstvím. V druhé části večera se budou účastníci zamýšlet nad významem slavení a rituálů dnešní doby. Uvědomí si základní charakteristiky...

 • POSTNÍ DOBA (3)

  Nastala postní doba Doba postní nemá být dobou smutnění a naříkání, že si musíme něco odříkat. Ale měla by být dobou duchovní obnovy, kdy to, co si odřekneme, poslouží bližním nebo nás více k Pánu Bohu přiblíží. Více času máme věnovat duchovním úkonům např. četba, modlitba, adorace - každý dle svých možností. Toto vše nás má vést k velké lásce k Pánu Ježíši a k uvědomění, co všechno pro nás na kříži vytrpěl a obětoval.  Doba postní má být naší duchovní obnovou, která předchází a následně vyvrcholí...

 • Zahájení zápisu mešních intencí na nový rok 2020 (115)

  Zápis nových mešních intencí na rok 2020 můžete provést po bohoslužbách.

 • Biblické společenství (130)

  Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý první a poslední pátek v měsíci. Jste srdečně zváni.

 • Adorace každý pátek v 17.00 hodin (148)

  Každý pátek od 17.00 - 18.00 hodin je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti.

Biskupství brněnské - aktuality

 • Tereza Buchtová přivezla zlato
  Osmnáctiletá Tereza z Buchtová z farnosti Šlapanice u Brna získala minulý týden na světové kulinářské olympiádě ve Stuttgartu zlatou medaili v kategorii „carving ovoce a zeleniny“. Studentka třetího ročníku Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno, se této disciplíně věnuje teprve rok a půl a již získala řadu ocenění. Gratulujeme!
 • Svatba. A co dál?
  Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nabízí program „Svatba. A co dál? aneb jak prožívat spokojené manželství“. Program je určen pro snoubence nebo novomanžele.
 • Popeleční středa 2020
  Popeleční středou (letos 26. února) vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude v 17.30 hodin předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
 • Postní almužna 2020
  K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.
 • Zemřel P. Jiří Landa
  Dne 11. února 2020 zemřel P. Jiří Landa. Se zesnulým se rozloučíme v sobotu 22. února 2020 v 11.00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli. Po mši svaté bude uložen do rodinného hrobu v Deblíně.
 • Milosrdní bratři hledají pro LDN staniční sestru
  Převor Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce staniční sestry nově budovaného pracoviště Léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), provozovaného řádem milosrdných bratří v Brně.
 • Malý průvodce postní dobou 2020
  Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Sešitek nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. K jednotlivým nedělím pak připravilo několik děkanů brněnské diecéze rozjímání.
 • Osamělý rodič
  Tří víkendy určené pro osamělé rodič - pro rozvedené, ovdovělé a samoživitele - pořádá komunita Emmanuel také v roce 2020. Nejbližší termíny: 29.2.-1.3.2020, 4.-5.4.2020, 25.-26.4.2020.