Vítejte na stránkách farnosti v Brně-Komárově. Jsme menším společenstvím církve. Většinou žijeme v Komárově, ve Starých Černovicích, v Dolních a Horních Heršpicích. Scházíme se k bohoslužbám v nejstarším funkčním kostele v Brně a mnozí se navzájem známe. Rádi Vás přivítáme v našich kostelích sv. Jiljího v Komárově a sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích nebo na faře v Brně, Černovická 2a.

 

 

Farnost Brno-Komárov - aktuality

 • Slovo nového faráře (1087)

  Milí bratři a sestry, farníci a všichni, kteří jste navštívili stránky farnosti u kostela sv. Jiljího v Brně-Komárově, zdravím vás všechny jako nový farář této farnosti a přeji Vám hojnost darů časných i věčných od Boha, který je milosrdný a má nás rád.

  Číst dál...

 • Modlitba za nového biskupa (171)

  Jak již jistě víme, brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci. Současně nás prosí, abychom rozhodování papeže Františka o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chceme modlit společně, můžeme použít tuto modlitbu:

  Číst dál...

 • Pomáháme lidem postiženým tornádem (299)

  V neděli 27. 6. 2021 se uskutečnila mimořádná sbírka na pomoc lidem postiženým tornádem. V naší farnosti se při této příležitosti vybralo 25.000,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše opravdu velké dary. I nadále je možné posílat příspěvky na tento úmysl například na účet Diecézní charity Brno, číslo účtu 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002, nebo přímo na účet Římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves, číslo účtu 1381673309/0800, variabilní symbol 2222 (na opravu poškozených kostelů a fary) nebo...

  Číst dál...

 • Rok sv. Josefa (431)

  Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Papež František počínaje 8. prosincem 2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi. Mimo jiné v tomto listě píše:

  Číst dál...

 • Napsali o nás (686)

  Srdečně vás všechny zdravím. V některých sdělovacích prostředcích bývá rubrika "Napsali o nás". Byl jsem upozorněn na článek "o nás". Posílám na něj následující odkaz: http://www.sklenenykostel.net/index.php/menu-literarni/menu-fejetony/4190-xu1 A přeji vám všem pokojné a požehnané dny v této jinak složité době. Václav Slouk, farář

  Číst dál...

 • Předběžný přehled hospodaření farnosti 2020 (638)

  Milí farníci, předkládám vám předběžný přehled hospodaření naší farnosti za rok 2020. Děkuji za všechny vaše dary a příspěvky do sbírek. Konečný přehled hospodaření farnosti bude předložen ke schválení ekonomické radě farnosti. Děkuji za vaši podporu a za modlitby za farnost i za mě. Václav Slouk

  Číst dál...

Biskupství brněnské - aktuality

Biskupství brněnské - logo
 • Dobré srdce domů
  Už rok pomáhá Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno osamělým lidem v programu Dobré srdce domů. Opuštěnému člověku najde vhodného dobrovolníka, se kterým se pak pravidelně setkává a buduje vztah.
 • V novém čísle bulletinu zavzpomíná na P. Drbolu jeho synovec
  Bulletin s názvem „Testimonium martyrii“ (Svědectví mučednictví) pokračuje již pátým číslem. Pravidelný čtyřměsíčník o služebnicích Božích Jana Buly a Václava Drboly přináší další zajímavé informace.
 • Všeobecný úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2021
  Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.
 • Brožura Křesťanský advent a Vánoce 2021
  Internetový projekt „Křesťanský advent a Vánoce“ (www.krestanskevanoce.cz) doplňuje tematická brožura, která bude zdarma k dispozici široké veřejnosti.
 • Křesťanský advent a Vánoce 2021
  Projekt „Křesťanský advent a Vánoce“ chce také letos přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanského adventu a Vánoc. Nabízí možnosti v online prostoru, ale také zve na tematické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory.
 • Harmonogram synodálního procesu
  Harmonogram synodálního procesu na úrovni katolické církve v České republice:
 • Návod na setkání synodální skupiny
  Pro inspiraci pro práci v synodální skupině nabízíme jeden z užitečných odkazů z pražské arcidiecéze. https://apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny
 • Co je to advent?
  27. listopadu večer vstoupíme do adventní dobry a do nového liturgického roku. Jaký je význam tohoto období? Jaké zvyklosti jsou s ním spojeny? https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161124co-je-to-advent