V roce 1987 vyšla brožura Kněžské hroby na Ústředním hřbitově v Brně, kterou sestavil P. Jiří Bílek, tehdejší farář v Brně-Zábrdovicích. Nedávno mě povzbudil jeden z kněží brněnské diecéze, abych se pokusil uvedenou brožuru aktualizovat. Tímto nabízím výsledek svého hledání. Velkou pomocí mi byla studentka křesťanské výchovy Veronika Davidová, která v rámci praktické části diplomové práce Úcta k zemřelým jako projev víry a lásky zpracovala kněžské hroby na Ústředním hřbitově v letech 1987-2019. Na základě návrhu kněží brněnského děkanství jsem přehled kněžských hrobů rozšířil i na ostatní brněnské hřbitovy.

Přehled kněžských hrobů v Brně zdaleka není úplný.

Během křesťanských dějin Brna a měst a vesnic, které se postupně staly součástí velkého Brna, vznikla a později zanikla celá řada hřbitovů. Hřbitovy byly kolem farních kostelů, krypty byly v některých kostelích. Hřbitovy byly uvnitř hradeb i za hradbami. Hroby několika kněží byly přeneseny ze zrušených hřbitovů na Ústřední hřbitov, ale určitě mnohé hroby kněží zanikly spolu se zrušenými hřbitovy. Se zrušením Městského hřbitova nedaleko dnešní Kounicovy ulice v r. 1883 zanikly i hroby brněnských biskupů Matyáše Františka hraběte Chorinského z Ledské (1720-1786) a ThDr. Antonína Arnošta hraběte Schaffgotschete (1804–1870) nebo faráře od sv. Jakuba v Brně Františka Maura Simonise (1740–1815) a jiných kněží.

Od roku 1883. kdy byl otevřen Ústřední hřbitov – „veřejný hřbitov pro všechny obyvatele města bez rozdílu farní příslušnosti, náboženského vyznání, sociálního postavení, národnosti či rasy“ (Milena Flodrová, Brněnské hřbitovy), uplynulo mnoho let. Hroby měnily své nájemce, měnily se nebo byly odstraňovány náhrobky. S tím také mizela jména kněží, kteří byli v těchto hrobech pohřbeni. Proto je dnes mnohdy obtížné dohledat i hroby na současných rozsáhlejších hřbitovech (u menších hřbitovů jsou obvykle pamětníci).

Navíc na brněnských hřbitovech jsou pohřbíváni i kněží, kteří působili v jiných diecézích. V místech působení proběhlo důstojné rozloučení a kněz byl následně v úzkém kruhu pohřben do rodinného hrobu v Brně.

Neznámí jsou také duchovní, kteří byli pohřbeni v kryptách kostelů, především kostela sv. Jakuba, kde byli pohřbíváni duchovní od tohoto kostela, a kostela sv. Michala, kde byli pohřbíváni kněží řádu dominikánů. V katedrále sv. Petra a Pavla byli pohřbeni preláti a kanovníci Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, po založení brněnského biskupství zde byli pohřbeni nebo sem byly přeneseny hroby biskupů Jana Křtitele Lachenbauera, OCr (1741-1799), Vincence Josefa knížete Schrattenbacha (1744-1816), Václava Urbana rytíře Stufflera (1764-1831), Karla Nötiga (1806-1882), PhDr. ThDr. Josefa Kupky (1862-1941). Někteří z nich byli při rekonstrukci katedrály přeneseni na Ústřední hřbitov, skupina 12, hrob 1-5.

Tyto skutečnosti jsou příčinou, že přehled kněžských hrobů není úplný. Ale nemusí být konečný. Pokud víte o nějakém dalším kněžském hrobě na brněnských hřbitovech, který není uveden v tomto přehledu, prosím, napište mi na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

K čemu může následující přehled posloužit? Může být průvodcem po kněžských hrobech v Brně. Může být připomínkou těch, kteří přijali pozvání a stali se dělníky na Pánových žních. Může přivádět k modlitbám za kněze, k modlitbám vděčnosti i k prosbám o milosrdenství. Může inspirovat k tomu, aby kněžské hroby nebyly zapomenuté a zanedbané..

Publikaci „Kněžské hroby na brněnských hřbitovech a v kryptách brněnských kostelů“ je možné zakoupit na recepci biskupství (Petrov 4) nebo v prodejně křesťanské literatury Donum (Petrov 9).