Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý třetí pátek v měsíci.

Jste všichni srdečně zváni.

OSense O-Sense