Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý první a poslední pátek v měsíci.

Jste srdečně zváni.

OSense O-Sense