Na základě rozhodnutí Otce biskupa a v souhlasu s příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva jmenoval P. Stanislav Drobný k 1. 3. 2019 Ekonomickou radu farnosti.

Nový farář Mons. Václav Slouk po svém nástupu potvrdil ekonomickou radu farnosti v tomto složení:

 • Ing. Petr Dočekal
 • Ing. Aleš Fejfuša
 • Ing. Petr Lamparter
 • Vojtěch Malík
 • Mgr. Iva Paďourková

ERF těsně spolupracuje s duchovní správou farnosti. Za dobu své existence se podílela na řešení těchto úkolů:

 • rekonstrukce varhan,
 • iniciace vzniku farního klubu,
 • rekonstrukce ozvučení v kostele,
 • organizace sbírek na opravy kostela,
 • příprava rekonstrukce střešní krytiny,
 • roční inventury majetku,
 • aktivní pomoc a spolupráce při zřízení pastorační rady.