V současné době probíhá farní fáze Synody 2021-2023. Scházíme se přibližně jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek od 18.30 hodin v klubovně na faře a zamýšlíme se nad tématy synody. Pokud Vás zajímá žiot církve a naplňování jejího poslání v podmínkách současné doby, připojte se k nám. Aktuální termíny setkání jsou uveřejňovány v nedělních ohláškách. Farní fáze synodálního procesu končí 2.3.2022. Bližší informace a materiály k synodě najdete na https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023.

OSense O-Sense