Aktuality

Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý třetí pátek v měsíci.

Jste všichni srdečně zváni.

Každý pátek od 17.00 - 18.00 hodin je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti.

OSense O-Sense