• Celodenní adorace 30. října 2019 (2)

  Zveme Vás na celodenní adoraci, která se bude konat ve středu 30. října 2019 od 8.00 - 17.30 hodin.

 • Pozvání k přípravě na svátost biřmování (31)

  Zveme Vás k přípravě na svátost biřmování ve čtvrtek 17. 10. 2019 v 17.00 hodin. Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost, kde biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Současně je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Příprava k přijetí svátosti biřmování se koná v naší farnosti s P. Stanislavem Drobným na faře v Komárově.  Biřmován může být člověk, který byl pokřtěn, starší 14 let....

 • Panna Maria Růžencová - 7. října (20)

  Svátek svatého růžence ustanovil papež Pius V. jako poděkování za pomoc blahoslavené Panny pro křesťany. "Vítězství nad osmanskou armádou v bitvě u Lepanta 7. října 1571, vítězství předpovězeno papežem jako odpověď na modlitbu růžence. Od té doby zůstal růženec silnou zbraní v apoštolátu, pokud se modlí s oddaností a rozjímáním. Zveme Vás všechny, abyste se během následujících devíti dnů spojili s námi, Vaší rodinou a přáteli a modlili se k naší milované nebeské matce Marii, aby za nás získala od...

 • Zkoušky farního sboru (22)

  Zkoušky farního sboru začnou ve středu 9. 10. 2019 po mši svaté.

 • Biblické společenství (17)

  Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý první a poslední pátek v měsíci. Jste srdečně zváni.

 • Adorace každý pátek v 17.00 hodin (33)

  Každý pátek od 17.00 - 18.00 hodin je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti.

Biskupství brněnské - aktuality

 • Slovo biskupa Vojtěcha k 30. výročí svatořečení Anežky České
  Přinášíme slovo brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k 30. výročí svatořečení Anežky České.
 • Z duchovních hlubin až k horským štítům
  Bohoslovec 2. ročníku Tomáš Zámečník posílá pozdrav z horských štítů:
 • Kurzy latiny a řečtiny v Brně 2019/2020
  Také v novém školním roce pokračují v Brně kurzy latiny a novozákonní řečtiny. Jsou určeny pro všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří si chtějí osvojit znalosti těchto jazyků tak, aby se mohli s texty setkávat v původním znění.
 • Biskup Konzbul: Jak sníst slona
  Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul požehná ve čtvrtek 24. října 2019 v 16.30 hodin Knihkupectví Cesta v Brně. Při této příležitosti představí svou novou knihu "Jak sníst slona, aneb málo zbožná kázání".
 • 17. pouť do Císařské jeskyně 2019
  V pátek 25. října 2019 se koná již sedmnáctá pouť do Císařské jeskyně zvané Moravské Lurdy. Poutní bohoslužba začíná v 10.30 hodin, hlavním celebrantem je P. Pavel Kuchyňa. Organizátoři doporučují přijít do jeskyně alespoň 15minut před začátkem mše.
 • Program putování relikvie sv. Vincence de Paul v brněnské diecézi
  Ve dnech 28. října až 14. listopadu 2019 se na Slovensku a v České republice uskuteční „Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“ . V brněnské diecézi navštíví farnosti Brno-Lesná, Poštorná a Šlapanice.
 • Apoštolský nuncius Balvo navštíví poprvé Brno
  Na pozvání brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho navštíví apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo jihomoravskou metropoli. Jde o jeho první návštěvu Brna během svého působení v naší zemi.
 • Královno našich srdcí, pošli nám své anděly
  Knihovna Biskupství brněnského pořádá 24. října 2019 v 17.00 hodin přednášku Mgr. Josefa Mikuláška, Ph.D. s názvem “Královno našich srdcí, pošli nám své anděly!” - Život a dílo Konráda Maria Kubeše, T. J. (1890–1967) v kontextu doby.