• Adventní pásmo 15. prosince v 17.00 hodin (15)

  Adventní podvečer Srdečně vás zveme na 3. neděli adventní 15.12.2019 před kostelem v Komárově. 17:00 - Slavnostní rozsvícení třetí adventní svíce. Na lesní roh zahraje Vojtěch Kostrhoun (ZUŠ Slunná). Duchovní slovo k adventu. Vystoupení MŠ Klášterského a MŠ Záhumenice. Po celý podvečer máme připravené občerstvení, těšit se můžete na "červený svařák" , grilované klobásky, děti na teplý čaj a zdobení perníčků.  

 • Pozvání k přípravě na svátost biřmování (81)

  Zveme Vás k přípravě na svátost biřmování ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 17.00 hodin. Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost, kde biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Současně je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Příprava k přijetí svátosti biřmování se koná v naší farnosti s P. Stanislavem Drobným na faře v Komárově.  Biřmován může být člověk, který byl pokřtěn, starší 14 let....

 • Roráty v kostele - pondělí, čtvrtek a sobota v 7.00 hodin (22)

  V době adventní se budou v našem kostele zpívat roráty ve dnech - pondělí, čtvrtek a sobota v 7.00 hodin.

 • Adventní čas (25)

  Advent- slovo odvozené od slovesa advenire- přicházeti, přijíti, příchod. To slovo vyvolává otázku, kdo či co přichází. Od spousty lidí dostaneme nejspíše odpověď, že „Vánoce, Vánoce přicházejí.“ Jenže on přichází Spasitel. Vánoce jsou narozeninami Ježíše Krista. Advent je jedna z největších křesťanských slavností. Doba očekávání příchodu Spasitele má každoročně jinou délku trvání, ale je vázána na čtyři neděle před Vánocemi. Začíná první nedělí adventní, která je zároveň počátkem nového...

 • Zahájení zápisu mešních intencí na nový rok 2020 (40)

  Zápis nových mešních intencí na rok 2020 můžete provést po bohoslužbách.

 • Zkoušky farního sboru (83)

  Zkoušky farního sboru se konají každou středu po mši svaté.

Biskupství brněnské - aktuality