Živý růženec je zvláštní způsob modlitby růžence. 20 desátků je rozděleno mezi 20 dvojic. Každá dvojice zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečněna modlitba celého růžence.

Úmysly společné modlitby jsou tyto:

  • Za jednotu ve farnosti.
  • Za duchovní obnovu rodin naší farnosti.
  • Za našeho kněze a jáhna

Jednota úmyslu je Bohu milá a má moc obdržet od Pána velké milosti. Zapojit se může každý, děti i dospělí, věk nerozhoduje. Je snadné, pomodlit se jeden desátek denně! Desátek je možné se pomodlit kdykoli během dne, cestou do práce, nebo na kolenou v tichosti soukromí. Není hřích, když se modlitba vynechá, ale je to škoda, protože pak zůstane vaše místo v růženci prázdné.

Důležité je také rozjímat nad tajemstvím, které se modlím. Dobrá metoda pro rozjímání je, představit si, že jsme tajemství skutečně přítomni a podržíme toto tajemství v srdci během modlitby desátku.

Kartičky s desátkem a rozjímáním se mezi členy Živého růžence předávají v pravidelném měsíčním cyklu a to 1. pátek v měsíci.