Na základě rozhodnutí Otce biskupa a v souhlasu s příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva jmenoval P. Stanislav Drobný k 1.3. 2019 Ekonomickou farní radu v tomto novém složení:

 

ERF těsně spolupracuje s duchovní správou farnosti. Za dobu své existence se podílela na řešení těchto úkolů: