Římskokatolická církev organizuje systematickou výuku náboženství, jejímž účelem je nabídnout dětem poznání víry a kultury křesťanů, dát jim prostor k otázkám o životě a zprostředkovat jim další péči v oblasti života z víry.

Výuka náboženství

Probíhá ve školním roce  každou středu od 17.00 hod na faře, následuje mše sv. pro děti a mládež.

Pro děti se organizují i další aktivity :

 

Přihláška do náboženství: prihlaska_nabozenstvi.pdf