Kaple je situována do jižního cípu bývalé vesnické návsi. Je to drobná, jednolodní stavba ukončená půlkruhovou apsidou. Do průčelí je zakomponována čtyřboká věž se zvonicí. Průčelí je členěno dvojicí lisén, které jsou protaženy až ke střešní římse. Nad pravoúhlým vstupem, opatřeným návojovou římsou je prolomena nika – původně zasklená, dnes oplechovaná, v níž byla umístěna dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. V ose lodi jsou prolomena půlkruhovitě zakončená okna zdobená ve vrcholu naznačeným klenákem. Stejného tvaru jsou i okenní otvory prolomené ze čtyř stran věžovité zvonice. Věž zastřešena stanovou střechou, v jejímž vrcholu je umístěn kříž. Loď zastřešena sedlovou střechou, nad apsidou do půlkruhu zvalbenou. Klenba v lodi křížová, v apsidě polokoule. Materiál: cihla, omítka; krytina: tašky

Kaple nebyla církevním majetkem, byla vždy obce. Kronikář farnosti p. Karel Šustek uvádí, že po 2. sv. válce ji noví osadníci českého původu zasvětili sv. Václavovi a využívali ji při svatováclavských hodech – asi do r. 1957

Památkový katalog NPÚ, dostupné na: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-kateriny-sienske-1261923.

 • Velikonoční přání (36)

  Ukřižovaný - Vzkříšený - Pán U nás v komárovském kostele je stále. Vznešenější je kostel našeho srdce… Přeji nám, aby vstoupil do našich srdcí a zůstal v nich stále. Aby byl světlem tam, kde je tma, aby byl nadějí tam, kde ji ztrácíme, aby byl radostí, i když nás mnohé bolí, aby nám odpouštěl, když jsme slabí a padáme, aby nás těšil i povzbuzoval, přijímal i posílal.  „Ó, blažení, kdo v tebe věří! Teď nedbaje už stěn a dveří, budeš k nim vcházet, host a Pán a v rozžhavená srdce jejich se...

  Číst dál...

 • Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021 (67)

  Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

  Číst dál...

 • Rok sv. Josefa (58)

  Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Papež František počínaje 8. prosincem 2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi. Mimo jiné v tomto listě píše:

  Číst dál...

 • Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna (652)

  V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

  Číst dál...

 • Napsali o nás (168)

  Srdečně vás všechny zdravím. V některých sdělovacích prostředcích bývá rubrika "Napsali o nás". Byl jsem upozorněn na článek "o nás". Posílám na něj následující odkaz: http://www.sklenenykostel.net/index.php/menu-literarni/menu-fejetony/4190-xu1 A přeji vám všem pokojné a požehnané dny v této jinak složité době. Václav Slouk, farář

  Číst dál...

 • Předběžný přehled hospodaření farnosti 2020 (231)

  Milí farníci, předkládám vám předběžný přehled hospodaření naší farnosti za rok 2020. Děkuji za všechny vaše dary a příspěvky do sbírek. Konečný přehled hospodaření farnosti bude předložen ke schválení ekonomické radě farnosti. Děkuji za vaši podporu a za modlitby za farnost i za mě. Václav Slouk

  Číst dál...

Biskupství brněnské - aktuality

Biskupství brněnské - logo