Příjmy v roce 2020 celkem                          538.384,82 Kč

Z toho (výběr, zaokrouhleno, Kč)

Nájem T-Mobile

92 285,-

Sbírky  

208 100,-

Prodej pozemku

97 500,-

Dary

86 305,-

Dotace

50 000,-

                              

Výdaje v roce 2020 celkem                         278.320,36 Kč

Z toho (výběr, zaokrouhleno, Kč)

Bohoslužebný materiál, kancelářské potřeby

7 033,-

Elektřina

67 857,-

Plyn

23 180,-

Vodné, stočné

7 280,-

Opravy (kaple, malířské práce aj.)

69 660,-

Služby (O2, T-Mobile, svoz odpadu)

18 230,-

Sbírky odeslané na biskupství

60 550,-

 

Rozdíl příjmů a vydání v roce 2020           + 260.064,46 Kč

 

Stav na běžném účtu (k 31.12.2020)        278 834,02 Kč

Stav pokladny (k 31.12.2020)                      5 659,00 Kč

OSense O-Sense