Rád bych i touto formou poděkoval svým předchůdcům, zvláště otci Karlovi a otci Stanislavovi, za modlitby a oběti při budování Božího království v této farnosti, za pastýřskou péči o toto společenství, za práci při obnově kostelů a fary. Ať Vám Bůh odplatí svými dary! Rád bych Vaši práci navázal.

V poslední době častěji a rád při mši sv. používám 3. eucharistickou modlitbu pro mše za různé potřeby. Především pro následující slova:

„Dej, aby věřící uměli poznávat ve světle víry znamení času
a ochotně dávali své síly do služeb evangelia.
Nauč nás vnímat potřeby lidí:
ať sdílíme jejich smutek i úzkost,
radost i naději,
ukazujeme jim cestu k spáse
a jdeme společně s nimi do tvého království.“

Tato slova mohou být i jakýmsi programem pro moji službu a pro život našeho farního společenství. Srdečně zvu ke společnému hledání odpovědí službou i životem opravdu všechny.

Ať dobrý Bůh žehná vám i všem, na které myslíte a se kterými se setkáváte, přeje a vyprošuje

otec Václav Slouk

OSense O-Sense