Milí bratři a sestry, milí přátelé,

včera byla Bílá neděle, 2. neděle velikonoční. Skončil velikonoční oktáv. Vzpomněl jsem si na významnou událost, spojenou s tímto svátkem, a sice na 2. neděli velikonoční v roce 1990. Tehdy byl u nás na první návštěvě Svatý otec Jan Pavel II. Z kázání inspirovaného situací učedníků z této neděle mi utkvěla následující slova:

Učedníci ze strachu měli zavřené dveře. I u vás byly dlouho zavřené dveře. Byla totalita. Dnes už jsou otevřeny...

Ano, to bylo pro nás živé slovo útěchy a radosti! Žili jsme dlouho v totalitě, vše bylo zavřeno. Otevřeno jen pro vyvolené. Dnes je konečně svoboda, můžeme cestovat, mluvit, normálně žít. A nejkrásnějším dokladem je Svatý otec sám. Dnes je tady s námi. Koho by to ještě nedávno vůbec napadlo? Inu, na takové zázraky, jak to tehdy vyjádřil náš pan prezident Václav Havel, se nezapomíná...

A co dnes? Není to živé slovo i pro dnešek? Opět jsme zavřeni. Řádí korona. Stále ji máme na očích. Media nás dnem i nocí bombardují novými informacemi o stavu nákazy a straší. Zároveň nám přichází i na pomoc a radí, jak se máme chránit a žít. Do tohoto toku přichází i různé návrhy a opatření, pro brzkou i vzdálenou budoucnost, vše pochopitelně s odvoláním na koronu.To jedno prý bude platit měsíc, to druhé dva, to třetí snad, jak by si přál pan prezident Zeman, dokonce celý rok. Myslel tím na cestování.

Co k tomu dodat? Ano, nákaza je zde, je celosvětová, má svě oběti. Je to reálná hrozba. Musíme se mobilizovat a chránit. K tomu patří i nutná omezení, nejrůznějšího druhu. Zároveň však buďme opatrní. Nenechme se vystrašit, zmanipulovat a zase zavřít. Pro někoho může být korona i velmi vítanou příležitostí, aby si nás opět podmanil. Zůstaňme tedy bdělí a střízliví. Zachovejme si zdravý rozum a chraňme se. Před koronou plic a hlavně před koronou ducha. Nejsme stvořeni pro žalář, ale ke svobodě Božích dětí. Rozumné opatření je vždy na pozadí života, který znamená svobodu, zodpovědnost a rozvoj. Ostatní jsou kruté restrikce, které dusí a ubíjejí. Tak to znal Jan Pavel II. ze své vlasti a tak jsme to znali i my před lety letoucími u nás. Korona ducha stále existuje, je tím nejrezistentnějśím bacilem, který existuje. Vakcínu známe. Je to zdravá víra. Víra v Boha, který v Kristu přemohl smrt a je Pánem našeho života. Tutu víru přeji sobě i vám. O. Stanislav

OSense O-Sense