Rozhodnutím biskupa Vojtěcha Cikrleho se pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 ruší všechny bohoslužby do odvolání.

V době zrušení bohoslužeb bude v následujících časech otevřený kostel pro osobní modlitbu i s nabídkou kněžské služby.

 

Pondělí, středa a pátek:    17.30 - 18.15 h.

Neděle:                            8.00 - 10.00 h.

 HORNÍ HERŠPICE:           

Středa:                           16.30 - 17.00 h.

Sobota                           17.30 - 18.00 h.        

 

Vážení a milí,

mimořádná situace pokračuje i v době velikonoční. Je náročná v různých oblastech, nevyjímaje ekonomickou. Mnozí nemohou do práce, a tak chybí peníze i v rodinných rozpočtech. Podobně je tomu i ve farnosti. I když se nekonají bohoslužby a s nimi spojené farní sbírky, většina plateb zůstává. Tak vás prosím, abyste dle svých možností pamatovali i na naši farnost. Zasílám číslo našeho farního účtu, kam je možné přispět.

ČSOB - PS: 163 088 182/0300

S díky a požehnáním o. Stanislav.

 

 

          

Milí bratři a sestry,

je to mimořádná situace, ale zvládneme ji. Nepanikařme. Využijme dobře času, který se nám nabízí. Jsme v době postní. I oznámená omezení nám mohou pomoci, abychom prožili skutečný půst. Skrze mnohá vnější omezení šli do sebe a přiblížili se Bohu a lidem, které tak často míjíme, protože žijeme až příliš navenek. Veřejné bohoslužby sice nejsou, to však nebrání, abychom rozvinuli modlitbu v našich rodinách a také se porozhlédli, kde a jak můžeme být obecně prospěšní.

Určitě by byla chyba zavřít kostel. Je to místo setkání s Bohem. Místo modlící se církve, i když se za těchto okolností nemůže shromažďovat. Otevřený kostel je pozváním pro každého z nás, aby se tam zastavil a prosil za sebe i za naši vlast, resp. za celý svět v této situaci zkoušky. Modlitba je duchovní zbraň, která posiluje dobro všeho druhu a chrání před zlem, které i dnes má mnoho podob, nevyjímaje koronavirus. Nechceme zůstat neteční, ani se stáhnout ze strachu do své ulity. V mezích daných možností využijeme všech prostředků, abychom pomáhali. Tedy: mějme otevřené oči i srdce, modleme se sami i s blízkými, kteří jsou s námi, a tam, kde je potřeba a můžeme, přiložme ruku k dílu.

Jako váš pastýř jsem vám k dispozici, především v době otevřeného kostela u nás, tedy v pondělí, středu a pátek od 17.30-18.30 hod. a v neděli od 8.00-10.00 hod.

Pevně věřím, že tento bolestný zákaz nebude dlouho trvat, a že nám prospěje.

V modlitbě a s požehnáním váš o. Stanislav.

 

 

OSense O-Sense