V době adventní se budou v našem kostele zpívat roráty ve dnech - pondělí, čtvrtek a sobota v 7.00 hodin.

OSense O-Sense