Zveme Vás k přípravě na svátost biřmování ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 17.00 hodin.

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost, kde biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Současně je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Příprava k přijetí svátosti biřmování se koná v naší farnosti s P. Stanislavem Drobným na faře v Komárově. 

Biřmován může být člověk, který byl pokřtěn, starší 14 let. Horní věková hranice není stanovena.

OSense O-Sense