Datum

Hodina

Místo

Pastorační akce

28. 9. 2022

17.00

Dolní Heršpice – kaple sv. Kateřiny Sienské

Mše sv.

ke cti sv. Václava

8. 10. 2022

9.00

Komárov – kostel sv. Jiljí

Zahájení pěší pouti

10.30

Tuřany – kostel Zvěstování Panny Marie

Mše svatá, po ní oběd

13. 10. 2022

18.00

Komárov – kostel sv. Jiljí

Společná modlitba

celého růžence

14. 10. 2022

18.45

Fara

Farní společenství

23. 10. 2022

dopoledne

Komárov – kostel sv. Jiljí

Misijní neděle

Misijní koláč

5. 11. 2022

13.00 – 15.30

Brno – Ústřední hřbitov

Návštěva nejen kněžských hrobů

 

OSense O-Sense