Naše modlitby byly vyslyšeny: máme nového brněnského diecézního biskupa! Papež František jmenoval ve čtvrtek 26. 5. 2022 14. brněnským diecézním biskupem Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a generálního vikáře. Bohu díky!

OSense O-Sense