Ukřižovaný - Vzkříšený - Pán

U nás v komárovském kostele je stále. Vznešenější je kostel našeho srdce…

Přeji nám, aby vstoupil do našich srdcí a zůstal v nich stále. Aby byl světlem tam, kde je tma, aby byl nadějí tam, kde ji ztrácíme, aby byl radostí, i když nás mnohé bolí, aby nám odpouštěl, když jsme slabí a padáme, aby nás těšil i povzbuzoval, přijímal i posílal.

 „Ó, blažení, kdo v tebe věří!

Teď nedbaje už stěn a dveří,

budeš k nim vcházet, host a Pán

a v rozžhavená srdce jejich

se vlévati ne po krůpějích,

ale jak déšť, jak oceán.“

 (Václav Renč, Popelka nazaretská)

 

Vděčně vzpomíná, milostí plnou Velkou noc přeje a žehná

Václav Slouk, farář

OSense O-Sense