22.01.2023   3. neděle v mezidobí                 Sbírka na Bibli (xxxx91084)

19.02.2023   7. neděle v mezidobíí                 Haléř sv. Petra (xxxx91090)

14.05.2023   6. neděle velikonoční                 Sbírka na pronásledované křesťany (xxxx91063)

28.05.2023   Slavnost Seslání Ducha Svatého   Sbírka na charitativní účely (xxxx91060)

25.06.2023   12. neděle v mezidobí                Sbírka na bohoslovce a církevní školství (xxxx91010)

24.09.2023   25. neděle v mezidobí                účel sbírky bude upřesněn později  (xxxx91050)

22.10.2023   29. neděle v mezidobí                Sbírka na misie (xxxx91064)

19.11.2023   33. neděle v mezidobí                Sbírka na podporu katolických médií (xxxx91017)

Dobrovolná sbírka:

07.04.2023   Velký pátek                               Boží hrob (xxxx91082)

Sbírky prosím odešlete via decanali obvyklým způsobem, Číslo účtu pro děkanství     1342238339/0800