21. 02. 2021 1. neděle postní                          Haléř sv. Petra                                                                  xxxx91090

09. 05. 2021 6. neděle velikonoční                  sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu         xxxx91063

23. 05. 2021 Slavnost Seslání Ducha Svatého   sbírka na charitativní účely                                                 xxxx91060

27. 06. 2021 13. neděle v mezidobí                 sbírka na bohoslovce                                                         xxxx91010

19. 09. 2021 25. neděle v mezidobí                 účel sbírky bude upřesněn později

24. 10. 2021 30. neděle v mezidobí                 sbírka na misie                                                                 xxxx91064 

Dobrovolná sbírka:

02. 04. 2021 Velký pátek                                 Boží hrob                                                                        xxxx91082

Sbírky prosím odešlete via decanali obvyklým způsobem, Číslo účtu pro děkanství     1342238339/0800