Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí, Brno-Komárov.

   

Farnost Brno-Komárov - aktuality

 • Pozvání k přípravě na svátost biřmování (52)

  Zveme Vás k přípravě na svátost biřmování ve čtvrtek 14. 11. 2019 v 17.00 hodin. Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost, kde biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Současně je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Příprava k přijetí svátosti biřmování se koná v naší farnosti s P. Stanislavem Drobným na faře v Komárově.  Biřmován může být člověk, který byl pokřtěn, starší 14 let....

 • Zahájení zápisu mešních intencí na nový rok 2020 (12)

  Zápis nových mešních intencí na rok 2020 můžete provést po bohoslužbách.

 • Zkoušky farního sboru (54)

  Zkoušky farního sboru se konají každou středu po mši svaté.

 • Biblické společenství (40)

  Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý první a poslední pátek v měsíci. Jste srdečně zváni.

 • Adorace každý pátek v 17.00 hodin (58)

  Každý pátek od 17.00 - 18.00 hodin je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti.

Biskupství brněnské - aktuality